• Home
  • Stichting
  • Doelstelling

Doelstelling stichting

Hoofddoelstelling van Stichting Sportpark Brandevoort is: Het naar tevredenheid faciliteren van sporten en bewegen op Sportpark Brandevoort.

De stichting exploiteert en beheert het multifunctionele Sportpark in de wijk Brandevoort. Daarnaast bevordert de stichting sportbeoefening en lichaamsbeweging in Brandevoort.

De stichting behartigt de gemeenschappelijke belangen van de in Brandevoort gevestigde verenigingen en organisaties die zich hebben aangesloten bij Sportpark Brandevoort. Ook als je een vereniging op wilt richten in Brandevoort kun je je wenden tot Stichting Sportpark Brandevoort voor advies en ondersteuning.

De Stichting treedt op als intermediair tussen de aangesloten verenigingen en organisaties onderling en heeft daarnaast regelmatig overleg met de Gemeente Helmond over:

  • Het aanvragen van vergunningen voor evenementen op Sportpark Brandevoort
  • Het beheer van Sportpark Brandevoort.